AGB

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met jou sluiten. Een aankoop voor een vliegles of een opleiding is bijvoorbeeld zo een overeenkomst.

Vragen? Laat het ons weten!

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via hello@eflight.nl. Je kunt ons ook bereiken op het telefoonnummer 055 203 2230.
Het adres van E-Flight Academy B.V. is

E-Flight Academy B.V.
De Zanden 167
7395 PG Teuge

KVK nummer: 81677022

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wanneer wij het over producten hebben in de voorwaarden, dan bedoelen wij daarmee alle producten en diensten die je bij ons kan afnemen. Dat zijn onder andere vliegopleidingen, vlieglessen, proeflessen, cadeaubonnen, merchandies en verhuur van onze vliegtuigen.


Artikel 2 - Registratie

Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor jouw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van jouw account (bijvoorbeeld: als een ander met jouw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice; Shopify Payments verzorgt deze betaalservice.
Wij vergoeden de verzendkosten als deze van toepassing zijn.

Artikel 4 - Leveringen

In het geval van een vliegles of vlucht kun je deze zelf inplannen via ons boekingssysteem. Je krijgt van ons een bericht om de vlucht(en) in te plannen. Wanneer dit niet lukt of niet kan is het ook mogelijk om de afspraak telefonisch te maken. Een geboekte vliegles of vlucht kan kosteloos tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. je kan dan een nieuwe datum plannen. Bij annulering binnen 48 uur voor de start van de les of vlucht kun je geen nieuwe datum meer plannen. Je ontvangt dan 50% korting op een volgende vlucht.

In het geval van een fysiek product leveren wij je product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. nvt verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij jou hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 - Annuleren

Je mag je bestelling altijd binnen 14 dagen dagen annuleren. Dit kunt je doen door een e-mail te sturen naar hello@eflight.nl. Wij storten binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 - Privacy Policy

Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar hello@eflight.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.
  2. Ook kun je als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr